Duurzaam Ondernemen

Maatschappelijk en duurzaam ondernemen

 

Gommans en Jansen stelt hoge milieu-eisen aan andere bedrijven. Daarom doet Gommans en Jansen er zelf alles aan om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken en het milieu zo min mogelijk te belasten. Zuinig zijn met energie, minimale afvalproductie en minimale vervuiling staan bij het interne milieubeleid van Gommans en Jansen centraal. Bij Gommans en Jansen Venlo en Roermond wordt gebruik gemaakt van groene stroom, zuinig omgegaan met papier en schoongemaakt met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen.

Afval laten wij gescheiden ophalen. Zo staan er aparte containers voor papier, huishoudafval alsmede oliehoudende producten. Oliefilters worden bij ons eerst boven een lekbak gezet en na lediging opengesneden om de metalen te scheiden.

Als uitleenauto's bij reparaties en schades worden in eerste instantie A-label auto's gebruikt. Als Toyota dealer hebben wij het voordeel dat zowel in de kleinste klasse deToyota IQ en de Toyota Aygo gebruikt kunnen worden en in middenklasse de Full Hybride auto's de Toyota Auris en de Toyota Prius. Voor de klant welke graag met de fiets gaat staan gratis leenfietsen ter beschikking. Daarnaast beschikt Gommans en Jansen over een Autorent-vestiging met een wagenpark van ruim 100 auto's. In deze vestiging investeren wij zoveel mogelijk in milieuvriendelijke personen- en bedrijfsauto's. Wij werken met een haal- en brengservice en proberen zoveel mogelijk klanten in één keer weg te brengen en op te halen. Ook intern hebben wij een lichtplan opgesteld om zoveel mogelijk energie te besparen en houden wij per maand de verbruiken bij van zowel stroom, water, en gas. Op elke MT-vergadering staat als agendapunt duurzaam ondernemen en vragen wij alle medewerkers om mee te kijken om het milieu te sparen en natuurlijk kosten te besparen.

In onze vestigingen Venlo en Roermond staan printers en faxen centraal opgesteld en worden toners na gebruik weer gevuld om het milieu niet extra te belasten. Bij al ons e-mail verkeer vragen wij de klant om eerst goed te kijken of het document wel geprint moet worden of dat het zo kan worden opgeslagen. Het is ons streven om in 2015 alle lichtpunten in de bedrijven te voorzien van LED-verlichting. In onze zeer praktisch ingerichte werkplaatsen werken wij met de modernste apparatuur en zijn alle vloeistofvoorraden voorzien van lekbakken.

 

Verkoop van automobielen

 

Tijdens de verkoop onze hybrideauto's de Toyota Auris en de Toyota Prius worden de klanten proactief benaderd om tijdens rijdtraining van een dagdeel hun verkeersvaardigheden te verbeteren. Deze training heeft als belangrijkste uitgangspunt het zuinige rijden en het anticiperen op diverse verkeerssituaties. Deze worden in de praktijk met hun eigen hybridevoertuig uitgevoerd, waarbij zij begeleid worden door een instructeur van autorijschool Ruud Rutten die speciaal is opgeleid om de klanten het hoogste rendement uit hun auto te halen die is uitgerust met een hybridemotor.

 

Goed doel financieel ondersteunen

 

Vanaf januari 2011 zal Gommans en Jansen Venlo en Roermond ook een goed doel financieel ondersteunen.
Wij bieden onze klanten de mogelijkheid aan om hieraan deel te nemen. De kosten van de pintransacties zullen wij evenredig overmaken op het rekeningnummer van een nog nader te bepalen goed doel. Daarnaast zullen wij jaarlijks hier een percentage, afhankelijk van de pintransacties, bovenop doen. De klanten zullen hier door onze medewerkers ook actief op worden gewezen.

 

Aanstellingsbeleid

 

Tot op heden is er geen eenduidig aanstellingsbeleid binnen Gommans en Jansen gevoerd. Echter in het verleden heeft Gommans en Jansen bewezen rekenschap te houden met verschillende groepen. Zo heeft Gommans en Jansen een allochtoon in dienst en een verstandelijk gehandicapte in dienst wiens respectievelijk Hands to Work en een maatschappelijk werkster worden begeleid.

Gommans en Jansen zal zich samen met het merk Toyota steeds meer gaan richten op maatschappelijk en duurzaam ondernemen.

Directie en medewerkers Gommans en Jansen BV